InsideSkin

معاونت پژوهش و فناوری

یکی از اهداف راهبردی مراکز دانشگاهی تعمیق و گسترش عرصه پژوهش و تلفیق تئوری و عمل و یا کاربست نظریه در عمل می باشد .در واقع بنای علم برستون پژوهش استوار گردیده و تحولات نوین در هر حوزه مدیون این سنت حسنه است .معاونت پژوهشی این واحد نیز در تمام سالها تلاش داشته تا با توجه به این مهم در راستای سیاست های کلان دانشگاه گام بردارد .اهتمام این معاونت بر ایجاد بستر فعالیت های علمی و تشویق پروژه های پژوهشی با رویکرد ارتباط وتعامل با مراکز صنعتی و به تعبیری تجاری سازی تحقیقات بوده است

اهداف:

گزينش، شكوفايي و ماندگاري خبرگان تحقيق در محيطي مشوق براي تحقق كامل وجود آنها به عنوان پشتوانه‌هاي اهداف دانشگاه

تمركز پژوهش در حوزه‌هاي پيشتاز

تقويت و ارتقاء كيفيت تحقيقات برنامه دكتري

سوق پژوهش به سوي نيازهاي منطقه‌اي و ملي

تدوين و واگذاري دانش فني و تجاري سازي نتايج تحقيقات دانشگاهي

تمديد و گسترش روابط تحقيقاتي موجود، ترويج روابط جديد با مراكز علمي پيشرفته داخلي و خارجي، شركاء صنعتي، تجاري و شركت‌هاي بزرگ

وظایف:

انجام بررسیهای لازم و اتخاذ تصمیم در مورد فعالیتهای پژوهشی

انجام مطالعات لازم در زمینه ارزشیابی فعالیتهای پژوهشی دانشگاه

انجام بررسیهای لازم و ارئه طرحهای اصلاحی در زمینه فعالیتهای پژوهشی

ایجاد و برقراری تماس با دانشگاهای داخلی و خارجی به منظور جذب همکاری آنان در زمینه های مختلف پژوهشی .

اداره امور کتابخانه مرکزی و اعمال نظارت بر نحوه اداره سایر کتابخانه های دانشگاه و تآمین خدمات لازم در این زمینه

انجام خدمات سمعی و بصری مورد نیاز واحدهای آموزشی و پژوهشی

اتخاذ تصمیم در مورد برنامه کار واحدهای تابعه

رهبری اقدامات جاری واحدها

واحدهای  تابعه این معاونت به شرح زیر می باشد:

اداره کل برنامه ریزی و نظارت پژوهشی

اداره کل خدمات پژوهشی

کتابخانه مرکزی،مرکز اسناد و تامین منابع علمی