InsideSkin


درباره مرکز :
  • دایر بودن 5 رشته حسابداری ، کامپیوتر ، تربیت بدنی ، الکترونیک و مدیریت بازرگانی با حدود 140دانشجو
  • فراهم نمودن بیش از 2000 متر فضای بسیار مناسب آموزشی به صورت استیجاری
  • راه اندازی سرورهای آموزشی و مالی مراکز
  • تجهیز امور اداری مرکز به وسیله رایانه های اهدایی سازمان
  • تملک رسمی 3/5 هکتار زمین اهدایی از سوی خیرین پس از انجام کلیه امور اداری و استعلامی
  • در دست اقدام بودن تملک راهی به عرض 6 متر از جاده ترانزیت تا زمین دانشگاه
  • تملک قطعی یک دستگاه خودرو